Jdi na obsah Jdi na menu

 

Prosím najděte si pravidelný čas a modlete se spolu s námi za:

 

• Moudrost v zajištění prostředků na službu. (cca 4 milióny ročně)

 

• Všichni naši služebníci potřebují moudrost jak sloužit všem těm, kteří přicházejí do našich programů, ale také za sílu a moudrost ve službě na ulicích 

 

• Do programů přicházejí většinou lidé bez víry v Ježíše a druhé. Modlíme se, aby se jich evangelium dotklo a oni nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým a nalezení síly pro učednictví. Modlíme se také za to, aby nalezli praktické místo v církvi někde v ČR, až ukončí program.

 

• Modlíme se za sbory, které by je po programech chtěli přijmout a poskytnout jim další etapu v učednickém procesu.

 

• Stále usilujeme o možnost sloužit ve vězeních službou Bodu obratu (www.livingfree.cz), modlíme se za ty, kteří vězňům slouží, aby mohli tyto skupiny ve vězeních otevřít.

 

• pravidelné drobné dárce, kteří by naši práci podporovali klikni: DARUJ

 

• hledáme dobrovolníky pro novou práci (streetwork v Liberci)

 

• za rozvoj projektu "PROPOJENÁ GENERACE", jehož cílem je, oslovit co možná nejvíce závislých v naší zemi "dobrou zprávou", do kterého se můžeš zapojit i ty :-)