Jdi na obsah Jdi na menu

Jak prakticky pomoci lidem závislým na alkoholu

Jak prakticky pomoci lidem závislým na alkoholu.

Josh Mc Dowell, Bob Hostetler


 

Mladý člověk, který zápasí s alkoholismem, velmi nutně potřebuje pomoc. Nemusí jít o pokročilou závislost. Dokonce i když si tento člověk neuvědomuje, že potřebuje pomoc, měli bychom moudře a citlivě hledat způsob, jak mu pomoci. Před tím, než budeme mluvit o tom, jak to můžeme udělat, bych rád uvedl, čím jim rozhodně nepomůžeme: kritikou, přemlouváním, vynucováním, výhrůžkami, schováváním a vyléváním alkoholu, vyvoláváním pocitu viny, použitím fyzické síly, atd. Následující rady vám mohou pomoci v zápase o závislého.

 

Naslouchejte

Pozorně naslouchejte nejen tomu, co  závislý říká, ale všímejte si toho, co dělá, co vyplývá z jeho slov a skutků. Pamatujte na to, že alkoholici jsou mistři v manipulaci a zapírání. Odolejte pokušení "kázat" mu a hádat se s ním. Snažte se komunikovat neverbálně. (Psycholog K. Collins navrhuje: "Pokud opilý spadne na podlahu v obýváku, nechte ho tam ležet. Nepomáhejte mu do postele.") Používejte otázky, které na něj nebudou útočit. "Mohl bys mi o tom říct víc?" "Proč se zlobíš?"

 

Přistupujte k závislému s empatií

Snažte se za slovy a skutky závislého rozeznat, co cítí, co prožívá a co si myslí. Snažte se mu porozumět. Projevujte empatii a ochotu porozumět následujícími způsoby.

·         buďte k dispozici, když je to potřeba

·         během rozhovoru udržujte oční kontakt

·         přikyvujte, abyste mu dal najevo, že mu rozumíte

·         při rozhovoru seďte proti němu, nakloňte se k němu

·         reagujte na klíčová prohlášení závislého

·         trpělivě čekejte, když se závislý odmlčí, když pláče nebo dává průchod svému hněvu

 

Potvrzujte jeho hodnotu

Pamatujte, že většina alkoholiků prožívá intenzivní úzkost a má velmi nízké sebevědomí. Proto buďte velmi opatrní, abyste ho nekritizovali a neodsuzovali. Místo toho jim dejte najevo přijetí a ocenění. Buďte jemní, otevření, dávejte najevo potvrzení jeho hodnoty.

 

Veďte ho správným směrem

Závislému pomůžete nejlépe tak, že ho povedete  následujícím směrem.

 

1. Jemně, ale zároveň pevně ho veďte k tomu, aby pochopil a přiznal sám sobě, že má problém s alkoholem. Může vám k tomu pomoci následujících osm otázek.

·         Stává se ti někdy, že se těšíš na alkohol, když máš něco dělat?

·         Piješ tak rychle a tak moc, jak je to jen možné?

·         Piješ někdy víc, než bys měl (podle svého názoru nebo podle názoru druhých)? Pokud na tuto otázku odpoví "ano", pak je z 90% jisté, že má problém s alkoholem.

·         Piješ někdy sám? (Nemusí být sám fyzicky, ale je se skupinou lidí, kteří nepijí.)

·         Opatřuješ si alkohol do zásoby, aby sis byl jist, že nebudeš "na suchu", když se budeš chtít napít?

·         Když máš depresi nebo je ti smutno, pomyslíš si "Kdybych se tak mohl napít, hned bych se cítil líp"?

·         Jsi schopen pít více než dříve a přitom normálně "fungovat"?

·         Měl jsi někdy problémy pamatovat si, co jsi řekl nebo udělal pod vlivem alkoholu?

Pokud odpoví kladně alespoň na čtyři otázky, je jasné, že má problém s alkoholem. Pokud vám závislý odmítá otevřeně odpovídat, předložte mu důkazy, mluvte o konkrétních projevech problému s alkoholem v jeho životě. "Bylo včera v noci tvým záměrem přestat se ovládat?" Vyhněte se nekonkrétnímu obviňování. "Ty jsi hrozný."

2. Veďte závislého k Bohu. Veďte ho k vyznání hříchů a pokání a pomozte mu poznat a přijmout Boží lásku a odpuštění. Veďte ho k poznání, že mu Bůh nabízí milost a sílu. Veďte ho ke každodenní četbě Bible a k modlitbám.

3. Informujte rodiče a zapojte je do pomoci závislému. Pokud jde o mladého (dospívajícího) člověka, informujte co nejdříve jeho rodiče a snažte se je zapojit do pomoci závislému. Ačkoliv si někteří rodiče odmítají přiznat, že by jejich dítě mohlo mít problém s alkoholem, jejich spolupráce a podpora jsou nezbytné pro úspěšnou pomoc a uzdravení.

4. Zjistěte možnosti léčby a další péče o závislého. Pomozte závislému zvážit, zda by neměl požádat o přijetí do programu pro závislé

 

Podpořte ho

Pokud je závislý už schopný čelit svému problému, podpořte ho v jeho úsilí tento problém vyřešit. Jemně ho veďte, povzbuzujte ke změnám v jeho životě a charakteru, ale nezapomeňte na to, že všechna rozhodnutí musí dělat sám.

 

Odkažte ho na odbornou pomoc

Alkoholismus, zejména  u dětí a dospívajících, je velmi vážný a složitý problém. Je nutné, abyste mu co nejdříve zprostředkoval odbornou pomoc kvalifikovaného profesionála, který mu poskytne biblické poradenství a vedení. V žádném případě závislému nedovolte, aby se snažil svou závislost překonat sám bez pomoci odborníků. V dnešní době existuje v naší zemi  několik organizací, které se zabývají pomocí lidem s problémem závislosti. K nim patří i Anonymní alkoholici a Teen Challenge.