Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nacházejí v TC východisko z krize i lidé, kteří mají jiné problémy než s drogami?
Neomezujeme se na ty, kteří berou drogy. Pomáháme lidem, jejich život ovládá závislost. Ta se vedle drog může týkat i alkoholu, hracích automatů, sexu, může jít o poruchy příjmu potravy…

Jak staří jsou vaši klienti?
Od 17 let výš – horní hranice není uzavřená. Drogově závislí převažují mezi 20. a 30. rokem, alkoholici přicházejí starší. Většinou si totiž myslí, že nemají problém, když u nás pije kdekdo.

Co prožívají ti, kteří se prostřednictvím programu Teen Challenge chtějí vyrovnat se závislostí?
Účastní se rezidenčního programu trvajícího 12 – 18 měsíců. Na dobu pobytu jim lékař může vystavit neschopenku. Součástí pobytu, který se musí obejít bez drog, alkoholu i bez kouření, je například práce v dílnách, při rekonstrukcích, vaření, praní žehlení… Absolvují také studijní program, jehož cílem je pomoci budovat charakterové vlastnosti. Zahrnuje skupinové i osobní vyučování směřující k řešení problému, jenž vedl k závislosti na drogách. Je založeno na moudrosti bible.

Jste křesťanskou organizací. Znamená to, že nabízíte pomoc pouze věřícím?
Není podmínkou, aby člověk přišel jako věřící. Koneckonců kdyby byl věřícím, který víru praktikuje, patrně by se nestal závislým.

Jaké jsou nejčastější příčiny závislosti?
Je to velmi individuální. Může to být hněv či neschopnost ovládnout jinak pocity frustrace, bolesti, odmítnutí…, setkáváme se s následky zneužívání psychického, fyzického i sexuálního, s důsledky zakomplexovanosti, s vlivy neúplné rodiny…, ale taky nuda, tlak vrstevníků nebo zvědavost.

Čím se liší pobyt ve vašem středisku  od psychiatrických léčeben?
Nemyslím, že je třeba hledat rozdíly. Důležitý je cíl, ke kterému směřujeme. Podstatné však je, že TC poskytuje dlouhodobý léčebný program, který poskytuje více možností vyřešit problémy spojené s užíváním drog, ať již osobnostního charakteru (postoje, dovednosti, zranění, emoce…) nebo sociální situaci (soudy, rodinné vztahy, dluhy, práce a bydlení…).

Co má udělat člověk, který cítí, že by mu mohl pomoci pobyt ve vašem centru?
Přijít, kontaktovat se, tak získá veškeré potřebné informace pro nástup do některého z našich programů. Podstatná je motivace a vůle změnit životní styl. Ostatní se dá vyřešit, třeba i problémy s penězi.

Jak je to s placením za pobyt ve vašich zařízeních?
Nejsme státní organizací, takže si účastníci pobytů hradí sami část nákladů spojených s bydlením a stravou. Je ale možno přijmout i lidi, kteří aktuálně nemají příjem. 

Mám přítele, který bral drogy. Dnes tvrdí, že nebere. Chtěla bych mu pomoci. Nevím, ale jak.
Mnoho mladých lidí se dostalo k drogám právě proto, že se „snažilo pomoci svému kamarádovi nebo přítelkyni. Brát drogy neznamená pouze užívat nějakou látku, po které je někomu dobře a pak se z toho vyspí. Závislý prochází díky droze velkou změnou osobnosti, stává se soběstředným, orientovaným na svůj vlastní prospěch. Naučí se jak využívat své okolí pro ochranu svých zájmů (drogy) a kamarádi jsou na ráně první. Pomoc nezkušeného může pravděpodobně také povede k spoluzávislosti, většinou citové závislosti na závislém, která se projevuje přebíráním zodpovědnosti za jeho průšvihy, za bolest způsobenou nedostatkem drogy. Není výjimkou, že pomáhající nakonec pomáhá závislému sehnat jeho dávku drogy v domnění, že mu tím pomůže. To vše velmi často končí osobní bolestí pomáhajícího, frustrací z „nevděčnosti“, popřením vlastní osobnosti.

1. Pokud tedy máš takového přítele, dej mu najevo, že potřebuje odbornou pomoc. Někdy stačí, že si popovídá z někým, kdo rozumí tomu, co prožívá. Dnes je mnoho zařízení, která poskytují anonymní poradenství, TC je jedním z nich.
2. Přeruš svůj vztah, pokud vidíš, že jeho postoje nebo chování se nemění.
3. Sama se poraď s odborníky.

Co přispívá k rozhodnutí začít brát drogy.
1. Alkohol a cigarety.
U mladých lidí, kteří pijí a kouří, je větší pravděpodobnost, že začnou brát drogy. Uvědomte si také, že cigarety a alkohol zničí více lidí a rodin než drogy.
2. Nízké sebevědomí.
Mladí lidé, kterým se nepodařilo ničeho dosáhnout a mají nízké sebevědomí, mají pocit, že nemají co ztratit. Jsou přesvědčeni, že se jim stejně nikdy nepodaří splnit to, co od nich druzí očekávají a že nemají žádnou hodnotu.
3. Užívání drog u přátel nebo v rodině.
Většině mladých lidí nabídl drogu kamarád. Pokud někdo ve vaší rodině bere drogy nebo pije alkohol, nebo pokud má vaše dítě takové přátele, je riziko, že začne samo drogy užívat, velmi vysoké. V Bibli je napsáno, že špatná společnost kazí mravy. Přátelé mají na vaše dítě buď dobrý nebo špatný vliv. Více se dovíte v Poradna/Rady rodičům

Jsem věřící a chtěl bych pomáhat.
Obrať na nás prostřednictvím telefonu nebo emailu, budeme tě kontaktovat o možnostech zapojení individuálně. Adresa je tcsluknov@gmail.com a telefon 412386429 :-)

Dobrý den Marie

(Petr - 24. 10. 2008 22:42)

Je to trochu složitější. V praxi je to tak, že celý program stojí na křesťanských základech a není deklarován jako typická psychoterapeutická práce. Ti, kdo do něj nastoupí většinou již mají nějaký vztah ke křesťanským hodnotám, nebo prožili konverzi - jsou věřící, ale nejsou sami schopni svou závislost zvládat. Každý klinent tak v rámci pobytu musí absolvovat různé aktivity, ve kterých se nutně setkává s křesťanskými východisky pro život. Používáme bibli jako prostředek k tématům, která je potřeba řešit (odpuštění, vyrovnání se s minulostí, hněvem, závislostí, vztahovými problémy, charakterem, či hledání odpovědí na další otázky, atp.). V rámci programu jsou také modlitební chvíle (samozřejmně, že nikoho nenutíme se modlit, nicméně kontemplace a meditace je také východiskem pro vlastní sebezážitek). Toto vše jistě má na člověka vliv. Vše se snažíme vždy provádět tak, aby každý měl možnost svobodné volby, programové aktivity jako takové jsu však jako i u jiných terapeutických komunit povinné. Víra ve smyslu křesťanské není podmínkou pro setrvání v programu a v minulosti jsme měli klienty, kteří dnes abstinují a křesťanské hodnoty vycházející z praxe bible a obracející se zpět do praktického života, jim pomohly nalézt jejich vlastní směr. A naopak ne všichni tzv. věřící program dokončili a jsou dnes abstinující. Další věcí je jakási desetidenní nultá fáze, kde klient může poznat program a zvážit všechny informace, které mu dají celý pohled na možnosti týkající se jeho osoby a podpory pro bdoucí svobodu od závislosti. Většina těch kdo k nám, ale přichází jsou lidé doporučení z práce církví, takže maji povědomí o tom, že se v programu setkají s vírou a duchovními aktivitami. Jednoduchá odpověď tedy neexistuje. V každém případě to, zda někdo chce nebo nechce být věřící, nemůže být vynuceno na základě přesvědčování, ale na základě vlastního rozhodnutí, které samozřejmě stojí na informacích. Dále pokud klient chce změnit svůj život a stát se abstinentem, nicméně má pocit, že by rád pokračoval v sekulárně zaměřeném programu, vždy se snažíme pomoci tuto léčbu zprostředkovat. Obecně víra vynucená je nanic, a pokud bychom ji dosáhli přesvědčováním, pak stejně v praxi bude natolik slabou, že neprojde dveřmi programu po klintovu dokončení programu

 

 


 

Otázka

(Marie - 24. 10. 2008 21:44)

Pokud k vám nastoupí někdo kdo není věřící , snažíte se ho přesvědčovat , nebo to necháváte na osobě volně se rozhodnout?

 

 


 

Odpověd Kláře

(Petr - 18. 06. 2007 09:46)

Bylo by dobré, aby jsi si ty sama i tvá matka přečetla něco o spoluzávislosti, čláleky najdeš na horní liště pod odkazem články.
K tvému bratrovi. Léčba u nás možná je, je však nutný předběžný pohovor. Situace, kdy mu rodiče poskytují konfortní zázemí jej sice chrání před ním samotným (zčásti), ale v konečném důsledku jej více a více znekompetentňuje k vlastnímu životu. Čím dřív dojde ke změně tím líp. U alkoholiků hraje věk poměrně důležitou roli ve smyslu možné úzdravy. Bratr, pokud se rozhodne pro léčbu, by měl znát charakter programu Teen Challenge a jeho křesťanský základ. Veškeré informace nalezneš v odkaze "informace pro klienty" na pravé liště.
Problém spoluzávislosti je také popsán v článku "jak pomoci a přitom neublížit"

 

 


 

Odpověď Marovi

(Petr - 18. 06. 2007 09:35)

Jednak se omlouvám, že to trochu trvalo, ale...
Maro, jsme zařízení, které neposkytuje soudní léčbu, ale jistě by soudce mohl za určitých podmínek toto nařídit. Otázkou je, důvod vzetí svéprávnosti. Pokud je to duální diagnóza, tedy osoba vedle závislosti trpí ještě nějakou další psychickou poruchou, pak v tomto případě je to důvod pro nepřijetí takového klienta do programu. V týmu nemáme žádné psychiatry ani psychology, a tak by tato pomoc byla problematická. Obecně je vždy potřeba se osobně domluvit, vzetí svéprávnosti má jistě své příčiny a je potřeba zvážit možné perspektivy. V každém případě je vhodnější takovéto eventuality konzultovat telefonicky nebo osobně.

 

 


 

Odebrání svéprávnosti

(Maro - 14. 06. 2007 22:45)

Máte u vás i klienty bez svéprávnosti, je možné vůbec takové lidi příjmout, tedy pokud to soud takto nařídí...?

 

 


 

Co dělat?

(Klára - 13. 06. 2007 00:50)

Dobrý den, můj o 10 let starší bratr je alkoholik. Před pár dny byl propuštěn z psychiatrické léčebny, protože vypil při vycházce 1 pivo a samozřejmě nafoukal. Do léčebny se dostal dobrovolně a vše vypadalo slibně, po měsíci však nastala tato situace, že je znovu ve starých kolejích....Bydlí s našimi rodiči v jednom bytě a vztah s naší mamkou je založen na vzájemné citové závislosti. Mamka se nechce hnout z bytu, protože bratra chce hlídat a bratr jen leží v posteli, malo jí a obávám se dalších alkoholových návalů...Brácha pije cca 10 let tvrdý alkohol a pobyt v léčebně před několika dny byl jeho první. Celá rodina touto situací velmi trpí a hlavně tedy naši rodiče bydlící s bráchou doma. Já jsem věřící ale brácha a naši ne. Co tedy dělat? Je možné aby brácha (pokud by chtěl) započal léčbu u vás? Navíc je bratr velmi uzavřený a je těžké s ním komunikovat - jeho nálady se velice střídají. Dík za odpověď.

Taky se můžeš zeptat skrze komentář níže...

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dotaz

Daniela3. 3. 2019 9:29

Dobrý den chtěla jsem se zeptat máme dvacetileté syna který nepracuje když pracuje tak 14 dní nebo max tři týdny pije alkohol byl v léčebné v Kroměříži ale odešel na reverz stále nepracuje není vedený ani na úřadě práce je vyřazeny všechny problémy má vůči alkoholu bývá i velmi agresivní má zklony k sebe poškozování je možné ho dát do nějakého vašeho zařízení a pomocí mu aby fungoval v životě tak jak my všichni už si nevíme rady a kolik u vás takový pobyt stojí nemáme dostatek financí ale už nevíme co dál rodina se už rozpadá jeli pomoc byly by jsme moc rádi a děkujeme že jsme mohli vám napsat kdyby jste nám chtěli dát odpověď a pomoc Budem vděční můžete i na email daniela. plskova@seznam.cz. Moz děkujeme Danca z Otrokovic

Re: Dotaz

Petr23. 3. 2020 11:54

V takovémto případě je vždy dobré osobně zavolat na naše helplinky 732 734 623 nebo 733 788 788, kde vám poradí. Vždy je lepší věci konzultovat osobně nebo telefonicky.

Dotaz

Daniela3. 3. 2019 9:27

Dobrý den chtěla jsem se zeptat máme dvacetileté syna který nepracuje když pracuje tak 14 dní nebo max tři týdny pije alkohol byl v léčebné v Kroměříži ale odešel na reverz stále nepracuje není vedený ani na úřadě práce je vyřazeny všechny problémy má vůči alkoholu bývá i velmi agresivní má zklony k sebe poškozování je možné ho dát do nějakého vašeho zařízení a pomocí mu aby fungoval v životě tak jak my všichni už si nevíme rady a kolik u vás takový pobyt stojí nemáme dostatek financí ale už nevíme co dál rodina se už rozpadá jeli pomoc byly by jsme moc rádi a děkujeme že jsme mohli vám napsat kdyby jste nám chtěli dát odpověď a pomoc Budem vděční můžete i na email daniela. plskova@seznam.cz. Moz děkujeme Danca z Otrokovic

Dotaz

Lil28. 2. 2017 20:43

Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat, jestli je u vás možná třeba pomoc nebo náštěva někoho z programu. Mě tyto příběhy od drogově závislých opravdu hrozně berou u srdce a moc ráda, bych třeba pomohla nebo někoho naštívila. :)

Re: Dotaz

Petr1. 3. 2017 7:39

Dobrý den Lil, návštěva je možná pouze pro rodiny a blízké, můžeš ale přijít kdykoli na naše nedělní Bohoslužby do Varnsdorfu, které také navštěvujeme a setkat se s některým z našich pracovníků. www.acvarnsdorf.cz

Dotaz

Zdenka2. 9. 2013 12:23

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je ve Vašem středisku veden můj synovec................... a jak mám postupovat. děkuji
Zdenka

Re: Dotaz

Zdenka3. 9. 2013 15:55

Dobrý den,
bohužel nevíme, jak se váš synovec jmenuje..
Co se týče postupu. Pokud váš synovec je ve středisku, budu si muset ověřit, že jste v příbuzeneckém vztahu a poté se můžeme dohodnout na zprostředkování kontaktu... S pozdravem
David

Ještě Soneni

Petr4. 5. 2009 15:42

... pokud tvůj dotaz byl mířen na to, kolik drogově závislých v rámci programu přijalo křesťanské hodnoty, pak jednoduše - takovéto čísla vůbec nesledujeme, ačkoli by se samozřejmě zpětně dala dopočítat, nicméně neděláme to a dělat nebudeme, protože je to nicneříkající...

Soneni

Petr4. 5. 2009 15:37

Mílá Soni(?), upřímně řečeno nerozumím tvé otázce, jedná se o jakou úspěšnost? Myslíš hodnot ve smyslu kradl jsem a dnes již nekradu, ničil vztahy, dnes se je snažím budovat? I kdybych se snažil sebevíce, těžko bychom mohli vyčíslit nějakou procentuální změnu hodnot. Je to proto, že se jen těžko dají zobecnit všechny do několika málo. Zjistit nějaké konkrétní číslo je problematické také s ohledem na to, že by stejně nic neřeklo o konkrétním závislém, který se snaží o změnu, navíc změna je dlouhodobý proces, takže, co vypadá dnes špatně může se změnit, ale také bohužel opačně. Pokud se však ptáš na to kolik drogově závislých je po dokončení programu schopno dlouhodobě abstinovat, což je předpokladem pro změnu hodnot, pak to v rámci našeho programu bylo před pár lety (poslední seriózní výzkum) zhruba 80procent. To ale neznamená, že by klienti po programu nikdy nijak krátkodobě nezrelapsovali. Běžně prožívají dost velké problémy asi po 4-5 letech od ukončení léčby. Protože však pracujeme také s alkoholiky a gamblery, mění se celkově tyto procenta směrem k horšímu, tedy větší procento alkoholiků a gamblerů se potýká s opětovným skluzem k závislosti. Nicméně, vždy jde o jednoho konkrétního člověka, který chce změnit svůj život...

prosba

soneni3. 5. 2009 0:18

Bratri a sestry v Kristu, rada bych se informovala o uspesnosti, pretvareni hodnot u drogove zavislych. Procentuelne.
Verim v dostatecne transparetni odpoved.
a.p. Sona

Od keramiky ke službě

Radim Teodor Bílek20. 1. 2009 14:55

Dobrý den, před mnoha lety se mi moc líbily vaše výrobky z keramické dílny. Kupoval jsem je s radostí pro své blízké a je tím obdarovával. Tak jsem se vlastně poprvé dozvěděl o Teen Challenge a službě které se věnuje. Teď jsem již 2,5 roku pracovníkem Teen Challenge Plzeň a pracuji v Terapeutické komunitě Vršíček. Pomáhám lidem v krizi a ukazuji jim směr, který jejich život neznal. Zatím vším před mnoha lety stála jedna dílna, kousek hlíny a ruce, které vyráběli keramiku.