Jdi na obsah Jdi na menu

PF 2022

pf-2022---.jpg

Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem,
 takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině.
 Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal.
 Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha.
 Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam.
 Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí.
 Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily.
 Radovali se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili.
 Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!
 Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců ať jej oslaví!

Žalmy 107:23 - 32