Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak prakticky pomoci lidem závislým na alkoholu

1. 11. 2006

Jak prakticky pomoci lidem závislým na alkoholu.

Josh Mc Dowell, Bob Hostetler


 

Mladý člověk, který zápasí s alkoholismem, velmi nutně potřebuje pomoc. Nemusí jít o pokročilou závislost. Dokonce i když si tento člověk neuvědomuje, že potřebuje pomoc, měli bychom moudře a citlivě hledat způsob, jak mu pomoci. Před tím, než budeme mluvit o tom, jak to můžeme udělat, bych rád uvedl, čím jim rozhodně nepomůžeme: kritikou, přemlouváním, vynucováním, výhrůžkami, schováváním a vyléváním alkoholu, vyvoláváním pocitu viny, použitím fyzické síly, atd. Následující rady vám mohou pomoci v zápase o závislého.

 

Naslouchejte

Pozorně naslouchejte nejen tomu, co  závislý říká, ale všímejte si toho, co dělá, co vyplývá z jeho slov a skutků. Pamatujte na to, že alkoholici jsou mistři v manipulaci a zapírání. Odolejte pokušení "kázat" mu a hádat se s ním. Snažte se komunikovat neverbálně. (Psycholog K. Collins navrhuje: "Pokud opilý spadne na podlahu v obýváku, nechte ho tam ležet. Nepomáhejte mu do postele.") Používejte otázky, které na něj nebudou útočit. "Mohl bys mi o tom říct víc?" "Proč se zlobíš?"

 

Přistupujte k závislému s empatií

Snažte se za slovy a skutky závislého rozeznat, co cítí, co prožívá a co si myslí. Snažte se mu porozumět. Projevujte empatii a ochotu porozumět následujícími způsoby.

·         buďte k dispozici, když je to potřeba

·         během rozhovoru udržujte oční kontakt

·         přikyvujte, abyste mu dal najevo, že mu rozumíte

·         při rozhovoru seďte proti němu, nakloňte se k němu

·         reagujte na klíčová prohlášení závislého

·         trpělivě čekejte, když se závislý odmlčí, když pláče nebo dává průchod svému hněvu

 

Potvrzujte jeho hodnotu

Pamatujte, že většina alkoholiků prožívá intenzivní úzkost a má velmi nízké sebevědomí. Proto buďte velmi opatrní, abyste ho nekritizovali a neodsuzovali. Místo toho jim dejte najevo přijetí a ocenění. Buďte jemní, otevření, dávejte najevo potvrzení jeho hodnoty.

 

Veďte ho správným směrem

Závislému pomůžete nejlépe tak, že ho povedete  následujícím směrem.

 

1. Jemně, ale zároveň pevně ho veďte k tomu, aby pochopil a přiznal sám sobě, že má problém s alkoholem. Může vám k tomu pomoci následujících osm otázek.

·         Stává se ti někdy, že se těšíš na alkohol, když máš něco dělat?

·         Piješ tak rychle a tak moc, jak je to jen možné?

·         Piješ někdy víc, než bys měl (podle svého názoru nebo podle názoru druhých)? Pokud na tuto otázku odpoví "ano", pak je z 90% jisté, že má problém s alkoholem.

·         Piješ někdy sám? (Nemusí být sám fyzicky, ale je se skupinou lidí, kteří nepijí.)

·         Opatřuješ si alkohol do zásoby, aby sis byl jist, že nebudeš "na suchu", když se budeš chtít napít?

·         Když máš depresi nebo je ti smutno, pomyslíš si "Kdybych se tak mohl napít, hned bych se cítil líp"?

·         Jsi schopen pít více než dříve a přitom normálně "fungovat"?

·         Měl jsi někdy problémy pamatovat si, co jsi řekl nebo udělal pod vlivem alkoholu?

Pokud odpoví kladně alespoň na čtyři otázky, je jasné, že má problém s alkoholem. Pokud vám závislý odmítá otevřeně odpovídat, předložte mu důkazy, mluvte o konkrétních projevech problému s alkoholem v jeho životě. "Bylo včera v noci tvým záměrem přestat se ovládat?" Vyhněte se nekonkrétnímu obviňování. "Ty jsi hrozný."

2. Veďte závislého k Bohu. Veďte ho k vyznání hříchů a pokání a pomozte mu poznat a přijmout Boží lásku a odpuštění. Veďte ho k poznání, že mu Bůh nabízí milost a sílu. Veďte ho ke každodenní četbě Bible a k modlitbám.

3. Informujte rodiče a zapojte je do pomoci závislému. Pokud jde o mladého (dospívajícího) člověka, informujte co nejdříve jeho rodiče a snažte se je zapojit do pomoci závislému. Ačkoliv si někteří rodiče odmítají přiznat, že by jejich dítě mohlo mít problém s alkoholem, jejich spolupráce a podpora jsou nezbytné pro úspěšnou pomoc a uzdravení.

4. Zjistěte možnosti léčby a další péče o závislého. Pomozte závislému zvážit, zda by neměl požádat o přijetí do programu pro závislé

 

Podpořte ho

Pokud je závislý už schopný čelit svému problému, podpořte ho v jeho úsilí tento problém vyřešit. Jemně ho veďte, povzbuzujte ke změnám v jeho životě a charakteru, ale nezapomeňte na to, že všechna rozhodnutí musí dělat sám.

 

Odkažte ho na odbornou pomoc

Alkoholismus, zejména  u dětí a dospívajících, je velmi vážný a složitý problém. Je nutné, abyste mu co nejdříve zprostředkoval odbornou pomoc kvalifikovaného profesionála, který mu poskytne biblické poradenství a vedení. V žádném případě závislému nedovolte, aby se snažil svou závislost překonat sám bez pomoci odborníků. V dnešní době existuje v naší zemi  několik organizací, které se zabývají pomocí lidem s problémem závislosti. K nim patří i Anonymní alkoholici a Teen Challenge.