Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články

Příspěvky

24. 6. 2009

Změna je vždy otázkou osobní oběti

ObrazekJsou místa a chvíle, kdy člověk vidí věci, které nejsou v pořádku, ale má pocit, že se ho to netýká a tak mlčí. Myslí si, že se má každý starat sám o sebe... 
 

19. 5. 2009

Spoluzávislost - specifický krizový stav

Jaké změny přinese do chování a prožívání lidí fakt, že člověk, ke kterému mají citovou vazbu má problémy ze závislostí na návykových látkách, nebo chování? Jsou nějaké charakteristické projevy v chování a prožívání osob, jejichž blízký se potýká s problémem závislosti? Mgr. Marek Novotný náš dlouholetý spolupracovník v poradenském centru a lektor Bodu obratu  se ve své diplomové práci snaží vymezit pojem spoluzávislosti a východisek pro změnu.
 

28. 1. 2009

Dejme šanci

Dejme šanci aneb člověk nikdy nemůže vědět, čeho je schopný a jak může skončit...

 

18. 1. 2009

Komentářů: 2

Rubrika: Články

Celý příspěvek

Drogy, Alkohol, Závislost - informace pro klienty

ObrazekDo Vašich rukou se dostal tzv. "informační balíček" programu Teen Challenge ve Šluknově. Měl by Vám poskytnout dostatek základních informací k získání základní představy o podmínkách nástupu do léčebného programu. V odkaze "články" na horní liště také najdete další texty. V případě potřeb se na nás můžete obrátit s prosbou o modlitby nebo se zeptat na jakoukoli věc vztahující se k závislostem.    -pk-

 

28. 8. 2008

Komentářů: 0

Rubrika: Články

Celý příspěvek

Problém selhání

ObrazekKaždý člověk má obrovský potenciál k různým osobním selháním. Oč více ti, kteří prošli závislostí a dnes se snaží žít bez ní. Selhání je pro každého z nás silným emocionálním prožitkem spojeným s zmarem, vinou a potřebou řešení. Tato serie článků chce být reakcí, byť pouze zjednodušenou. Není zde možné popsat vše.                   -pk-

 

5. 7. 2008

Komentářů: 1

Rubrika: Články

Fotografie: Středisko a okolí

Celý příspěvek

Historie II - aneb proměny týmu v čase

Jelikož je celý tento bullet in v podstatě naší přítomnou historií, je tento článek především ohlédnutím se za bývalými i současnými pracovníky střediska ve Šluknově. Toto píši s vírou, že se najdou někteří z Vás, kteří  nás, kdo zde pracujeme, budou v modlitbách  nést... Děkujeme
Petr Král, vedoucí střediska
 

22. 1. 2008

Fenomén závislosti

Tuto práci jsem věnoval fenoménu závislosti. Mým cílem ji bylo popsat s ohledem na celistvost osobnosti člověka. Především mně zajímaly vlivy, které vedou člověka v jednotlivých etapách vývoje závislosti k tak závažným rozhodnutím, jako je pokračovat v užívání drog nebo naopak se rozhodnout se svou závislostí skončit.            -pk-

 

4. 1. 2008

Komentářů: 4

Rubrika: Články

Celý příspěvek

Proč křesťansky orientovaný program?

Někdy se dovídám o nás různé i hrůzné iformace. Nejsem z nich moc nadšen. Většinou jsou z oblasti těch, kteří nejsou věřící, a vypovídají o strachu a obecně ne příliš pozitivních postojích vůči křesťansky orientovaných aktivitách. Nechci zde činit obhajobu, ale spíše se lehce zamyslet nad problémem lidské svobody versus závislosti.                                                                                                  -pk-

 

22. 6. 2007

Komentářů: 2

Rubrika: Články

Celý příspěvek

Sebezkušenostní test závislosti

Každý z nás má potenciál být závislý. Pravděpodobně každý také ve svém životě zažil chvíle, kdy potřeboval nějak uniknout z reality, kterou prožíval. Bohužel to nejde, tedy alespoň ne tak, aby ji bylo možno vymazat. Jde ji pouze překonat. Ježíšova slova volají: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“.
 

14. 6. 2007

Komentářů: 0

Rubrika: Články

Celý příspěvek

Jako za Babylonského zajetí

ObrazekAčkoli to tak nevypadá, vypadá to na to, že církev je, více než si připouští, v situaci Izraele v Babylónském zajetí. Sama sebe definuje více a více jako tu, která pracuje na poli sociální práce. Je tomu skutečně tak? Co je naším cílem a posláním? A co je pouze důsledkem?