Jdi na obsah Jdi na menu

PF 22

2021-more--2-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem,

takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině.

Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal.

Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha.

Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam.

Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí.

Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily.

Radovali se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili.

Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!

Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců ať jej oslaví!

 

Děkujeme za modlitby