Jdi na obsah Jdi na menu

OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ VLÁDY ČR

Dobrý den  pane Weiss,

 

po telefonickém rozhovoru jsme se dohodli, že by bylo dobré formulovat stanovisko Teen Challenge (TC) vzhledem k problematice dotací od RVKPP a kvůli novému zákonu o sociálních službách. Naše středisko ve Šluknově bylo založeno roku 1997 a navazujeme na 50-ti letitou tradici Teen Challenge ve světě, které je v současnosti jedním z největších hnutí zahrnující komplexní službu závislým. Naším střediskem prošlo již téměř 200 lidí a ti, kteří program úspěšně dokončili, žijí spořádaným způsobem života (až 80% klientů). Filozofií Teen Challenge je pomoci lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami a alkoholem, je založena na evangeliu, křesťanském učednictví a hodnotách. Snahy směřují k pomoci lidem stát se duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkčními a duchovně živými. Tento široký přístup pomáhá závislým odhalit a řešit všechny jejich problémy, nejen odstranit problém drogové závislosti.

 

TC vytváří učednické programy, které jsou existenciálně svázány s církví, opírají se tedy o křesťanský pohled na člověka a snaží se pomoci obnovit základní lidské hodnoty, jako úcta, sebeúcta, láska, odpuštění, zdravé morální hodnoty, zodpovědnost, schopnost mít zdravé vztahy, pracovní návyky, apod. Nejsme a nebudeme typickou terapeutickou komunitou, ale programem, který deklaruje, že nejpodstatnější a hlavní je základní víra, že drogově závislý potřebuje mít svůj osobní vztah s Bohem, pokud chce mít permanentní svobodu od závislostí ve svém životě. Tahle centrální duchovní dynamika je základem, na němž jsou stavěny všechny aspekty Teen Challenge programu, a která má dosah na všechny složky osobnosti klienta, a to v rámci bio-psycho-sociálním přístupu ke klientovi.

 

Z tohoto důvodu se vnímáme primárně jako duchovní služba (nikoli jako sociální služba) – změna životního stylu našich klientů je způsobena právě systémem práce a její duchovní dynamikou (motivační složka), která je postavena na křesťanských principech. V minulosti jsme jako TC byli účastni vznikající sekce TK a původně také v úzkém kruhu připravovali spolu s pracovníky Sananimu podklady pro minimální standardy týkající se právě TK. K sekci TK jsme se nakonec nepřipojili a to právě z důvodů deklarace psychoterapie jako jediného způsobu práce TK, které vycházely z min. standardů, na jejichž přípravu jsme rovněž z těchto omezujících  důvodů rezignovali. 

 

Obecně Teen Challenge V USA i jinde ve světě ( více než 90 států) je chápáno jako práce se závislými založená na víře (Faith-based) a je vzhledem k tomu těžce zařaditelná pod sociální služby, které v rámci práce se závislými jsou postaveny především na psychoterapii a sociální práci se svými metodami a z toho odvozených podmínkách pro vzdělání jednotlivých rolí v týmu. Proto jsme se také neregistrovali podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ačkoli jsme na to plně připraveni.  Nejsme sekulární typ služby a domníváme se, že v zákoně č. 108 chybí zařízení, se kterým bychom se mohli ztotožnit, ačkoli by se mohlo zdát, že spadáme do služeb sociální prevence - terapeutické komunity, v tomto smyslu jsme spíše alternativou, a tak se také od počátku své existence chápeme.  Dne 26.6.2007 jsme získali certifikát číslo: 133/2006 od RVKPP v rozsahu: rezidenční péče v terapeutických komunitách - nicméně se s nově příchozím zákonem cítíme být tlačeni do pozice, ve které nechceme být. Např. pro náš výkon práce je postačující teologické a pastorační vzdělání, které většina pracovníků absolvovala a není podmínkou pro naše pracovníky se vzdělávat v sociální práci, i když vedoucí střediska a programový vedoucí toto vzdělání dokončuje. Pro ostatní by nebylo nemožné absolvovat potřebný akreditační kurz, ale vzhledem k našemu cíli a zaměření je to neopodstatněné – potřebujeme jiný profil pracovníka a všichni naši pracovníci také procházejí akreditovaným výcvikovým programem TCIMI (Teen Challenge international ministry institute), který je zaměřen na metody práce se závislými na základě filozofie a metod  TC. Jednoduše: myslíme, že zákon č. 108 by měl deklarovat určitý typ duchovního zařízení (služby), abychom mohli naši službu vykonávat svobodně a jak nejlépe umíme. Všeobecně vzato, myslíme, že výsledky Teen Challenge mluví samy za sebe nejen u nás v České republice, ale i po celém světě[1] (faktor Jesus).    Nakonec bychom chtěli vyjádřit náš společný zájem na změně situace v naší zemi vzhledem k problematice závislostí. Zde pouze deklarujeme, že naše kořeny jsou bytostně svázány s církví a metodami práce TC ve světě, které se vyvíjely po dobu 50 let a stojí téměř na počátku hnutí terapeutických komunit obecně. Filozofie a metody práce jsou v mnohém odlišné od běžného typu TK (v mnohém shodné), celá práce se opírá o systematizovaný program s popisem všech standardů v rámci organizace, ty jsou ale především v oblasti pro metody práce a potřebné vzdělání ne zcela kompatibilní s požadavky min. standardů, jak již bylo vysvětleno výše. Zařízení TC ve Šluknově získalo akreditace především díky propracovanosti požadovaných dokumentů, organizace práce a aktivit, ale také díky vzdělání pracovníků na vedoucích pozicích, tedy tyto standardy splňovalo, nicméně ne, z pohledu TC, nutně. Další naše zařízení toto však nesplňují a to především z důvodů  jiné potřeby vzdělanosti, zbylé organizační a  procedurální standardy však taktéž naplňují. Naše organizace má v naší zemi třináctiletou tradici a jistě v mnohém prospěla.  Ne všechny složky  TC získávají dotace, některé jsou 100% závislé na vlastních zdrojích. Finanční prostředky, které jsme od státu v minulosti získávali jsme chápali jako vyjádření podpory ze strany státu, ale také ze strany především krajských úřadů, se kterými často úzce spolupracujeme na vytváření protidrogové politiky.

 

 
 

 

S pozdravem

 

za Teen Challenge

 

Petr Král, vedoucí střediska Šluknov

 

Petr Ministr, národní ředitel Teen Challenge

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář