Jdi na obsah Jdi na menu

Novoroční pozdrav

good-year--1-.jpg

       Přátelé spolu-služebníci,

            Za námi je další rok. Nejsem moc zvyklý bilancovat, jsem spíše typ člověka, který vnímá každý den a očekává, co přinese. Nicméně minulý rok byl pro mě, alespoň z pohledu mého lékaře více stresující, než obvykle. Ačkoli jsem to příliš nevnímal, výzvy, kterým jako TCI ČR čelíme, mi stále běžely a běží v hlavě a mnohé z nich nevím jak řešit.  Jsem moc rád, za každého z vás, kdo se modlíte za to, abychom nejenom obstáli, ale také abychom věděli jak přinést evangelium, co možná nejvíce závislým v této zemi. Vím, že mnozí z vás obětujete nemálo času, byli jste na ulicích, byli jste nablízku, těm, kdo nějakým způsobem bojují se závislostí nebo trápením se závislým blízkým. Ať jste zapojeni jakkoli a kdekoli, děkuji, vaše práce není marná a to i přesto, že často procházíte frustrací z nedostatku spolupracovníků, prostředků, ale i z toho, že ne vždy se práce daří. Chci vás povzbudit. Když Ježíš končil debatu s „bohatým mladíkem“, svým učedníkům řekl:  „je nesnadné, aby bohatý člověk vešel do Božího království“. Učedníci byli ohromeni a říkali si: „kdo může být zachráněn“. Ježíšova odpověď byla jednoduchá, v podstatě říká, že nesnadné či těžké je to pro člověka (jeho vlastní snahu), ale pro Boha je možné vše! Pro mě osobně je to velké povzbuzení, v Něm je možné vše co je přede mnou/námi.  

         Ježíš svým učedníkům řekl: „… beze mne nemůžete nic…“ Jan 15,5b Přeji nám tedy do nového roku, abychom byli především stále spojeni s ním, abychom zůstávali napojeni na jeho slovo a hlas, kterým k nám promlouvá. Abychom všemožně chtěli tento hlas moudrosti zachytit, hledali moudrost, stále se učili novým věcem a byli odvážní v tom, co po nás chce. Abychom nechtěli zůstávat průměrní, ale to, kým jsme a jak naše služba vypadá, odráželo to nejlepší možné. Aby místo, kde stojíme ve službě, bylo jako vinná réva plná nejlepších hroznů, které by chtěl jíst každý. Abychom po/znali výzvy, které před nás Bůh staví.

         Často těm, kteří nás podporují říkám, děkuji vám především zato, že o nás mluvíte dobře, že nesete dobrou zprávu o účinné pomoci mezi své blízké. Myslím, že dobré jméno Teen Challenge je základem pro možnost sloužit lidem, pro to, aby se na nás lidé obraceli a abychom vůbec měli možnost lidem přinášet evangelium! Mít dobré jméno není samozřejmé, musíme o něj usilovat, a i za toto usilování vám děkuji. Děkuji vám za kritické připomínky, poukázání na naše možnosti, které nevyužíváme ale i vaše  potřeby. Děkuji za spolupráci na národních projektech. Děkuji za zprostředkování setkání s lidmi, kteří nás mohou posunout. Znova, děkuji vám za osobní angažovanost! Děkuji také za vaši spolupráci s dalšími organizacemi a církvemi.

          Věřím také, že jednou z věcí, která přispívá k dobrému jménu TC, je také finanční bilance a stabilita organizace. Jsem moc rád, že nemáme žádné finanční „kostlivce ve skříni“. Dluhy, které jsme s Boží pomocí transformovali na půjčky se splátkovými kalendáři, jsme v tomto roce všechny platili řádně, za což jsem moc rád. I díky tomu se myslím mnoho přátel rozhodlo být našimi dárci nebo dál prakticky podporovat rozvoj. Prosím, abyste jim všem poděkovali jménem TC i mým.
V tomto roce se těším, jak se bude rozvíjet spolupráce s církvemi, jak se nám podaří rozvoj byznys projektů NesFarma v Poštovicích a PeakProof ve Šluknově, těším se na všechny nové studenty programů, které poznám, těším se na Evropskou konferenci TC, která bude v Praze a sloužit by měl Philip Yancey, na setkávání se všemi vámi při „Dni před Pánem“, na nová setkání a svědectví o  Boží moci.

          Přeji vám všem především pokoj v osobním životě, lásku s vašimi blízkými i „dalekými“, osobní růst a dostatek zdrojů, moudrost a odvahu pro vše, co chcete podniknout, ale také spoustu radosti ze setkávání s lidmi i v čase osobního volna, možnosti realizovat své touhy a koníčky, pokud máte nějaké trable, ať najdete východisko!

Website
Facebook
Instagram