Jdi na obsah Jdi na menu

Bulletin Mezi ploty 3/19

 

Dobrý den

a pokoj Boží vám všem, našim přátelům a podporovatelům. Před pár dny jsme se vrátili s Tomem Kačerem ze setkání vedoucích služeb TC v Evropě, které proběhlo v Village of Hope v Estonsku. Já osobně jsem vždy povzbuzen tím, co vidím, svědectvími o lidech, kteří svůj život vydali Kristu a začínají učednický proces. Svědectví víry těch, kteří jim slouží. Přál bych vám všem vidět tuto službu nejen v kontextu naší země, ale také v kontextu celé Evropy potažmo světa. 

To, co věřím, že naši službu skutečně charakterizuje jsou lidé, kteří slouží každý den  těm nejztracenějším v drogách, alkoholu a jiných potížích, dávají velmi často svůj osobní čas a narážejí denně na beznaděj, bolest, odmítání... Do našich programů přichází muži a ženy často přímo z ulice, kde prožili velkou část svého života. Nemají žádné povědomí o Bohu. Během 25 let prošlo programy TC mnoho takovýchto lidí, se kterými pracujeme v našich kontaktních centrech, střediscích, na školách, v dětských centrech TC. Bez konkrétních služebníků, dobrovolníků, týmu lidí, ale i těch, kteří nás podporují, by toto dílo nemohlo být nikdy uskutečňováno. Pravda je ale stejná jako před 2.000 lety, "žeň je mnohá a dělníků je málo", proto prosme Pána žně, ať vyšle ty, kteří se na ní budou jakkoli podílet.

Jsem rád, že i tento bulletin může něco ze služby Teen Challenge v ČR přinést svým čtenářům. Jsem vděčný za každou vaši modlitbu, dobré slovo, podporu a šíření i tohoto bulletinu.  
                                                                                         

 
 
 
Co naleznete v novém čísle bulletinu Teen Challenge:

Zamyšlení  nad probléme selhávání, selhávání je bohužel přirozenou součástí tohoto světa a není snadné se sním vyrovnávat. Kdy se selhávání stává závislostí, odkud se naše slabost bere, i to je součástí zamyšlení.
- Svědectví bývalých studentů v programu, Tomáše a Jitky, kteří se zapojují do služby jako dobrovolníci a nedávno se spolu vzali
Adopce na dálku. Tyto informace vám pomohou naleznete způsob, jak  pomoci studentům v programu s integrací do církve.
Zprávy z jednotlivých služeb TC.
- Informace pro ty, kteří se chtějí zapojit do projektů Propojená generace, Bod obratu, služba v církvích
- Informace o našich aktuálních praktických nebo modlitebních potřebách
Představení Jakuba, vedoucího programu ve Šluknově


                                 NEBO                                                            
Zveme vás na SLAVNOSTNÍ setkání služebníků, dobrovolníků, přátel Teen Challenge. Každý rok před vánocemi chceme na našem setkání vyjádřit vděk všem, kteří se jakkoli podílejí na pomoci lidem, kteří se snaží zvládnout svou závislost a selhávání. Budeme rádi, když přijmete naše pozvání a strávíte spolu s námi čas u příběhů, hudby a povzbuzení. 
 
POTVRĎ SVOU ÚČAST ZDE
Website
Facebook
YouTube