Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsme křesťanským střediskem, kde od roku 1997 poskytujeme pomoc závislým na drogách, alkoholu, gamblingu.

Poskytujeme poradenství rodičům, partnerům a dalším, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek svých  blízkých.

Angažujeme se v oblasti prevence, kde působíme nejen na školách, ale také pracujeme s dětmi a mládeží v dětském centru Klokan ve Šluknově. 

Podporujeme a školíme církve a jednotlivce v zakládání poradenských a kontaktních center, kde by závislí a jejich blízcí našli pomoc.  

Naše středisko funguje díky podpoře dárců z řad jednotlivců či podnikatelů. Pokud Vás naše práce zaujala a chtěli byste se dovědět více o tom jak nás podpořit, klikněte na odkaz "DARY"Informační bulletiny naleznete zde: "BULLETIN". Děkujeme za Váš zájem.  Sledujte nás také na FACEBOOKU

 

HELP LINKA:  732 734 623 nebo helplinetc@gmail.com   

                                                                                   

 

-----

 

26. 3. 2020

Co když si znovu vezmu drogu?

Závislost na čemkoli není jen stav kdy myslíme na danou věc, ale je to mnohem komplexnější problém dotýkající se celé osobnosti člověka. I člověk, který se závislostním jednání jednou přestal, se může dostat do situace kdy selže a znovu si "vezme". Můžeme to brát jako prohru, ale také jako výzvu s tím něco udělat. V článku je krátký anonymní dopis člověku, který to potřeboval pochopit a pár rad co s tím...

 

23. 3. 2020

Rady pro rodiče.

Dva nejvýznamnější faktory, přispívající k šíření drog mezi mladistvými, jsou tlak vrstevníků a vliv rodiny. Ani nejlepší rodina nedokáže izolovat své dítě od tlaku vrstevníků. Ale děti, které prožívají plný a pozitivní rodinný život, mají největší šanci nepodlehnout drogám, ani alkoholu, promiskuitě apod., ale zároveň to neznamená, že "dobré rodině" se vždy problémy vyhnou!

 

 

16. 3. 2020

Bulletin Mezi ploty 2/20

každé nové číslo bulletinu odkrývá další období toho, co se stalo v rámci služby Teen Challenge. Ačkoli mnozí z nás nyní řešíme problémy spojené s epidemií Corona viru, život ani služba se nezastavily. Pomoc potřebným a ztraceným je stále našim hlavním posláním. Za veškerým děním naší služby jsou konkrétní lidé, ať již služebníci nebo naši klienti, a jejich úsilí, které vynakládají i nyní. Budu rád, když vás bulletin povzbudí, přivede k zamyšlení, modlitbám, zapojení do služby závislým. Bulletin můžete volně šířit svým blízkým nebo v rámci svých církví.    

     

 

16. 3. 2020

Výjezd do Řecka s cílem pomoci místní církvi s pomocí běžencům

Poté, co jsem na jaře roku 2017 nastoupil do programu Teen Challenge jako závislý člověk, se změnilo hodně věcí. Ten čas byl pro mě klíčový, protože v té době se mi dal poznat Bůh. S nadšením jsem jeho nabídku přijal a najednou jsem věděl, že můj život začíná dávat smysl. A věci se daly do pohybu.

 

16. 3. 2020

Situace ohledně drog a závislostí

snimek-obrazovky--11-.pngStále věříme, že jsou to jednotliví křesťané, kteří mohou přinést dobrou zprávu o účinné pomoc těm, kteří mají problémy spojené se závislostmi. Věříme, že předat kontakt na tuto pomoc je často tím nejúčinnějším způsobem, jak přinést naději na možnou změnu. Když se podíváte na situaci v České republice tak, jak ji zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, pak je zřejmé, že většina těch, kteří mají problémy se závislostmi (sami závislí nebo jejich blízcí), nejsou vidět někde na veřejnosti, ale jsou skrytí v našich rodinách, partnerských nebo přátelských vztazích, pracovních a školních kolektivech, zájmových sdruženích. Často jedinou možností pomoci je předat jim kontakt na pomoc. Pro aktuální data otevřete celý článek...
Tonda Tipan, propojenagenerace@gmail.com,  www.propojenagenerace.cz

 

12. 3. 2020

Trpěl jsem paranoickou schizofrenií mnoho let

Takhle začalo povídání s mým přítelem z Dánska během setkání na Evropské konferenci TC. Jeho příběh je povzbudivý z mnoha ohledů, jednak Bůh a církev mohou být místem úzdravy, ale také to neznamená, že by lékařská pomoc byla zbytečná. Klaus je důkazem toho, že i psychiatři mohou vidět reálné změny i u nemocí, které jsou problematicky léčitelné... 

 

20. 2. 2020

Jaké jsou předpoklady pro "nesení ovoce?""

Když Ježíš svým posluchačům vyprávěl podobenství o rozsévači, končil větou: Ještě jiná (semena) však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné třicetinásobnou“. Všechno co děláme, ať již v osobním životě nebo v rámci svého profesního zaměření děláme proto, aby to přineslo nějaké výsledky. Myslím si, že je jen málo lidí, kterým je jedno, jestli budou úspěšní v tom, co dělají nebo ne.  (čti dál)

 

31. 1. 2020

Bulletin Mezi ploty 1/20

Bulletin "Mezi Ploty"                             1/2020

Mám radost, že vás mohu pozvat k přečtení dalšího čísla našeho bulletinu. 

                                    

 

7. 1. 2020

3. 1. 2020

Projekt dostavby střediska

V současnosti intenzivně pracujeme na získání prostředků na rekonstrukci střech ve středisku, které jsou již za hranicí životnosti. Budeme rádi když nás podpoříte ať již finančním darem nebo tím, že projekt střediska budete aktivně šířit ve svých společenstvích. Celý projekt v pdf. si můžete stáhnout, vytisknout a dát jej k dispozici ve vašich sborech zde: Projek dostavby 2020.pdf. Naleznete jej také v dárcovské výzvě zde: darujme